Tula

2019-01-24

Tula a współczesne metody nauczania

Tula to dobre rozwiązanie pod względem nauczania młodych matek!


Współcześnie metody nauczania opierają się w głównej mierze na pracy z komputerem a co za tym idzie i z Internetem. Młodzi ludzie czerpią informacje zarówno z różnorodnych aplikacji oraz programów, jak i z Internetu. Jednakże w toku nauczania powinno się mieć na uwadze, aby komputer stanowił tylko i wyłącznie narzędzie dydaktyczne i był używany zgodnie z tematyką prowadzonych zajęć. Warto, aby stosowane były programy o rozbudowanej strukturze, które umożliwiałyby pracę uczniom o różnym poziomie wiedzy i umiejętności. Poza tym nauczyciel musi być odpowiednio przygotowany do zajęć, a komputer nie stanowił jedynej metody dydaktycznej, jaka jest stosowana w toku nauczania, jeżeli chodzi o młode matki decydujące się na zakup czegoś takiego jak tula https://tulsie.pl/kategoria-produktu/produkty-tula/.


W ostatnich kilku latach na różnych obszarach zarówno edukacji jak i szkoleń, coraz większą popularność zyskuje nauczanie na odległość. Jest to forma nabywania wiedzy przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, bez konieczności spotykania się ucznia i nauczyciela w jednym miejscu. Edukacja za pośrednictwem Internetu wykorzystuje różnorodne techniki komunikacyjne – forum, grupę dyskusyjną, e-mail czy platformę edukacyjną niekiedy przedstawiającą tulę.


Po przeczytaniu kilku artykułów nowoczesne formy nauczania spotykają się z ogromnym uznaniem i posiadają wiele zalet. Jednakże przy nauczaniu przy pomocy Internetu zdobywana wiedza jest wiedzą „suchą”. Zajęcia, wykłady czy szkolenia prowadzone w jednym miejscu na forum wykładowca – uczeń/student uważam, że są bardziej praktyczne. Jesteśmy zmuszani do wrażania swojej opinii, więcej jesteśmy w stanie zapamiętać. Poza tym są to zajęcia, które wprowadzają więcej praktyki niż teorii. W gestii wykładowcy powinno być prowadzenie zajęć w sposób urozmaicany i tak, aby zainteresować jak największe grono odbiorców. I nie potrzebne są do tego nowoczesne metody nauczania. Zajęcie prowadzone metodą wykładu powodują, że musimy się bardziej otworzyć, przez co możemy sobie wypracować pewne cechy osobowościowe. Poza tym zajęcia takie skłaniają nas do większego myślenia. Mają zdecydowanie większy wpływ na rozwój. Komputer powinien w takim przypadku być tylko i wyłącznie formą wsparcia, jeżeli chodzi o gadżet dla młodych matek o nazwie tula. W dzisiejszych czasach w większości przedszkolaki już używają telefonów, tabletów czy laptopów w domach do gry czy też oglądania bajek przez co mają mniejszy kontakt z rówieśnikami a tym samym zamykają się w domach i nie bawią się już na świeżym powietrzu. Wydaje mi się, że na tym poziomie rozwoju kontakt z technologią jest wystarczający. W przedszkolu dzieci powinny być raczej odseparowane od takich nowoczesnych technologii aby mogły chociaż wtedy poświęcić czas na zabawę z rówieśnikami czy innego rodzaju zadania. Zajęcia z komputerem powinny zacząć się dopiero w szkole. Mimo, że w dzisiejszym świecie technologia szybko się rozwija to moim zdaniem dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć takie same dzieciństwo jak nasi dziadkowie chociażby w przedszkolu bo w domu i tak większość rodziców pozwala na spędzanie czasu w sieci. Jednak warto jest postawić na tula. To właśnie przedszkole jest kolejnym środowiskiem zaraz po rodzinie gdzie ma miejsce socjalizacja. Jeśli w przedszkolu dzieci spędzałyby dużo czasu przed np. tabletami nie nauczą się poprawniej komunikacji z rówieśnikami i w tym zakresie będą miały w późniejszych latach zaległości. Uczniowie często potrafią znaleźć w Internecie tylko pomoce potrzebne do rozwiązania zadań domowych, natomiast korzystanie z różnego typu programów komputerowych sprawia im trudności. W tym czasie kobiety przypominają sobie jak korzystały z tuli.


Na poziomie szkolnym już zaczynają się zajęcia komputerowe. Uważam, że jest to odpowiedni okres na tego typu zajęcia. Jednak z własnego doświadczenie zajęcia te mają małą wartość. Często na zajęciach nauczyciele pozwalają uczniom grać w gry, korzystać z Internetu. Zatem, jeżeli nauczyciel już prowadzi zajęcia naprawdę rzetelnie i chce nauczyć czegoś uczniów to z kolei ilość godzin aby przygotować ucznia do naprawdę biegłej obsługi komputera czy różnych programów jest niewystarczająca. Jak najbardziej na poziomie szkolnym zajęcia informatyczne są według mnie potrzebne aby móc przygotować ucznia do szybkiego rozwoju technologicznego natomiast tak jak wspomniałam wcześniej ilość godzin przeznaczonych na ten przedmiot jest za mała. Wydaje mi się, że rola Internetu na tym poziomie edukacji jest jedynie dobrze rozwinięta jeśli chodzi o komunikację między nauczycielami a rodzicami na odległość decydujących się na tula. Dzięki Internetowi studenci mają ułatwiony dostęp do literatury czy też wszelkiego rodzaju stron, które mogą pomóc w pisaniu wszelkiego rodzaju prac. Możliwość studiowania przez Internet jest również dobrym rozwiązaniem, które zaoszczędza trochę czasu i pieniędzy. Z drugiej zaś strony nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem. Zajęcia w rzeczywistości sprzyjają nawiązywaniu kontaktów. Studiując przez Internet kontakt wykładowcy ze studentem jest trochę ograniczony przesz co student może też nie uzyskać wszystkich informacji jakich by chciał się dowiedzieć. W edukacji na poziomie akademickim chciałabym zwrócić uwagę również na seniorów, którzy również chcą studiować ale niestety nie są tak obeznani w technologii, jak i również nowinkach jakimi jest tula. Przez co uważam, że przed rozpoczęciem studiów, które wiążą się z platformą edukacyjną powinien być organizowany kurs, który przygotuje wszystkich chcących studiować w takim systemie do prawidłowej obsługi platformy. Nie tylko seniorzy mogą mieć problem z obsługa tego typu programu ale również młodzi ludzie, którzy byli niedouczeni na wcześniejszych poziomach nauki mogą mieć kłopoty z edukacja na odległość.