Zapraszamy do dyskusji

Logowanie
Autor Wiadomość
503977041.jpg
Skąd: NFOŚiGW
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2012-01-20 10:55:18
Szanowni Państwo !
Inicjatywa Forum EEŚ ma już prawie trzy lata. Odbyliśmy już 31 spotkań; byłem obecny na 29 spotkaniach, a większość z nich moderowałem (prowadziłem). W ostatnim okresie spotykamy się co dwa tygodnie, a nawet częściej. Tematykę naszych spotkań, a w kalendarzu mam już zapisane problemy do połowy marca 2012 roku. Oczywiście nie wszystkie zagadnienia da się podjąć na piątkowych spotkaniach - stąd inicjatywa niniejszego e - forum, na którym równię będziemy wymieniać poglądy i doświadczenia i uczyć się wzajemnie tych ważnych problemów jakim jest skierowanie naszych działań - działań NFOŚiGW w kierunku nowoczesnej polityki energetycznej, z udziałem energetyki rozproszonej z odnawialnych źródeł energii - czego wymaga i czas, i otoczenie zewnętrzne, a także wymogi dla naszego kraju zawarte w pakiecie energetyczno - klimatycznym.
Dzięki naszym wspólnym dyskusjom wypracowaliśmy i wdrożyliśmy programy priorytetowe w zakresie audytów energetycznych i elektroenergetycznych oraz projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną w dużych przedsiębiorstwach. Otrzymane w I - szej turze konkursów wnioski potwierdzają zasadność programów priorytetowych. Na ukończeniu jest program priorytetowy inteligentne sieci energetyczne, z jego zakończeniem i uruchomieniem jest kłopot z "nadmiarem pomysłów technicznych" , które padają z różnych stron. Inne projekty udało się pod tym kątem dopracować dodając tam elementy mówiące o "efektywnym zarządzaniu energią" W ramach naszych spotkań i dyskusji na tej stronie będziemy pracować nad programami wspierania fotowoltaiki, czy budownictwa energooszczędnego. Będziemy również opracowywać pomysły - "paletę tematów", które w zakresie energetyki jako prace B&R&W można by było objąć wspólnym dofinansowaniem NFOŚiGW i NCBiR w oparciu porozumienie, które Fundusz zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Będą temu m.in. służyć dwa spotkania, które zamierzamy poświęcić środowiskowym aspektom wydobywania gazu z łupków; pierwsze już w piątek i na nie serdecznie w imieniu Pana Prezesa Jana Rączki zapraszam. Oczywiście wdrażanie naszych nowych, czy rozszerzanie istniejących programów priorytetowych nie rozwiąże wszystkiego - ale da również impuls do działań na innych płaszczyznach. To tyle refleksji moderatora niejako podsumowujących nasze dotychczasowe wspólne działania.
Na koniec - kilka pytań (komentarzy):
1. Najwięcej naszych spotkań poświęciliśmy energii elektrycznej, trochę energii gazowej - pragnę tu zaapelować do "braci ciepłowników" o szersze niż dotychczas włączanie się w prace Forum i e-Forum i "podpowiedzenie" nam problematyki uwzględniającej potrzeby branży i wymagające szerszego omówienia.
2. Oczekujemy też na szerszą (deklarowaną i programową) wypowiedź Stowarzyszenia Elektryków Polskich - jednej z największej organizacji technicznej w naszym kraju.
3.Wg danych "Rocznika Statystycznego - Ochrona Środowiska 2010 rok" całkowita emisja metanu (głównie z polskich kopalń węgla kamiennego i brunatnego wyniosła w 2008 roku 1716 Gg (gigagram) i stanowiła 11,5 % ekwiwalentu dwutlenku węgla. Czy uważają Państwo za celowe uruchomienia systemowych i technicznych działań pozyskiwania i wykorzystywania tego gazu dla naszych potrzeb energetycznych. Czy może to być alternatywą dla innych rozwiązań? Czy wpisuje się ona w tzw. "inicjatywę metanową" Prezydenta Baracka Obamy.
4. Na koniec trochę futurologii ( i kija w mrowisko) - "Świat Nauki - Scientific American" w czerwcowym numerze (2011 r.) wskazuje siedem radykalnych i innowacyjnych rozwiązań dla energetyki; są to:
> pozyskiwanie energii elektrycznej ze zużytego paliwa jądrowego,
> napędzanie pojazdów "słoneczną benzyną",
> kwantowa elektronika,
> silniki cieplne,
> silniki z falą uderzeniową w pojazdach,
> klimatyzatory magnetyczne (chłodzenie pomieszczeń i żywności przez stopy metali,
> usuwanie dwutlenku węgla z kominów przez sól.
Autorzy tego artykułu twierdzą, że może i 90% z tych pomysłów może nie uzyskać dojrzałości do wdrożenia. Co Państwo o tym sądzą? Które
z nich, a może inne uwzględnić w "naszej palecie" dla prac B&R&W ?
Serdecznie pozdrawiam.
Wojciech Stawiany
Odpowiedz
powrót
do góry