Zapraszamy do dyskusji

Logowanie
Autor Wiadomość
Liczba wiadomości: 4
data dodania: 2012-01-20 14:26:26
W punkcie 9.2 określono, iż kosztem kwalifikowanym nie jest "koszt zakupu liczników energii elektrycznej". Rozumiem natomiast, że istnieje możliwość sfinansowania innych urządzeń technicznych (np. urządzenia telekomunikacyjne, niezbędne prace modernizacyjne na stacjach energetycznych, aby była możliwość komunikacji po PLC) czy systemów IT instalowanych w ramach wdrażania projektów sieci inteligentnych. Czy w myśl takiego zapisu istnieje możliwość sfinansowania kosztów instalacji liczników oraz kosztów ogólnych prowadzenia projektu ISE np. koszty prowadzenia i obsługi dostawy urządzeń, zarządzanie procesem wdrożenia itp.
Odpowiedz
powrót
do góry