Kronika spotkań

Laboratoria OZE i urządzeń energetyki rozproszonej

21-05-2012, 11:08
Laboratoria odnawialnych źródeł energii i urządzeń energetyki rozproszonej były tematem XXXVII spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbyło się 11 maja 2012 roku.

Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej

17-04-2012, 15:05
Ostatnie spotkanie naszego Forum miało charakter szczególny. Poświęcone było prezentacji tez przygotowywanej przez NFOŚiGW publikacji pod (roboczym na razie) tytułem „Generacja rozproszona w...

SEP na rzecz efektywności energetycznej i OZE

27-03-2012, 07:51
O historii, doświadczeniach i działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii podejmowanych przez najstarsze polskie stowarzyszenie inżynierów i techników...

RAP o wirtualnych elektrowniach

27-02-2012, 14:00
O wirtualnych elektrowniach i ich roli we wspieraniu celów efektywności energetycznej dyskutowano podczas ostatniego spotkania Forum „Energia-Efekt-Środowisko”.

Nowatorskie rozwiązania z Japonii

14-02-2012, 11:38
Projektom smart community, smart grid i smart meteringu w Japonii i w Polsce poświęcone zostało ostatnie spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.

Jak wdrażać Dyrektywę CAFE w Polsce?

30-01-2012, 15:04
Udziałowi Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wypełnianiu przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE poświęcone było kolejne XXXII...

Projekty pilotażowe ISE - nowe obszary dla OZE

16-01-2012, 09:02
Warsztaty przedrealizacyjne programu priorytetowego NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne wypełniły kolejne XXXI spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.

Polski gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?

20-12-2011, 08:17
W przyszłości blisko połowa elektrowni węglowych może zostać zastąpiona elektrowniami gazowymi. Na świecie wydaje się ogromne pieniądze na nowoczesne technologie gazowe.

Nowoczesne spojrzenie na rozwój miast

05-12-2011, 10:43
Nie tak dawno przyglądaliśmy się sporom między państwami, które równolegle ogłosiły narodziny 7-miliardowego człowieka na naszym globie. Być może jak dorośnie zamieszka w mieście.

Jak magazynować energię elektryczną?

29-11-2011, 10:52
Problem ten stanowił główny temat XXVIII spotkania Forum "Energia-Efekt-Środowisko", które odbyło się w siedzibie NFOŚiGW w dniu 25 listopada 2011 roku.
1    2  3  4  5  6    6
powrót
do góry