Kronika spotkań

Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych

01-07-2014, 07:44
Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych była tematem 67 spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączonego z 19 spotkaniem Forum „Dobre...

Podsumowanie konsultacji w sprawie programu priorytetowego Prosument

10-02-2014, 14:30
W dniu 3 lutego 2014 roku odbyliśmy kolejne, 66 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Aktualne problemy rozpoznania, poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce

20-01-2014, 08:57
Po raz trzeci w historii Forum EEŚ, całe spotkanie (już 65.) poświęcone było tematyce dotyczącej gazu łupkowego. Pierwsze tegoroczne forum odbyło się 16 stycznia w siedzibie NFOŚiGW

BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

12-09-2013, 10:38
W dniu 2 września 2013 roku odbyliśmy 64 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.

Krajowy plan mikroinstalacji OZE do 2020 roku

18-07-2013, 08:45
W dniu 11 lipca 2013 roku odbyliśmy 63 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Niskoemisyjna Polska 2050

09-07-2013, 15:19
W dniu 4 lipca2013 roku odbyliśmy 62 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

"Prosument" oraz "Plany gospodarki niskoemisyjnej"

27-06-2013, 12:42
W dniu 17 czerwca 2013 roku odbyliśmy 61 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Ekologiczny transport

28-05-2013, 10:55
W dniu 23 maja 2013 roku odbyliśmy 60 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

59 spotkanie Forum „Energia -Efekt- Środowisko" w Zabrzu

17-05-2013, 14:26
W dniu 6 maja 2013 roku odbyliśmy 59 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Plany energetyczne – ich przygotowanie i realizacja

19-04-2013, 15:35
W dniu 14 marca 2013 roku odbyliśmy 58 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”
1    1  2  3  4  5    6
powrót
do góry