Kronika spotkań

Energia cieplna z biomasy

69 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 28 stycznia 2015 roku

Energia cieplna z biomasy

 

Prelegent Forum

Norbert Winogrodzki
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Prelegent Forum

Ryszard Gajewski
Prezes
POLSKA IZBA BIOMASY

    

Prelegent Forum

prof. Jarosław Zuwała,
Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IChPW

    

Prelegent Forum

Piotr Ossowski
Dyrektor Generalny
GROS POL Plus sp. z o.o.

    

Prelegent Forum

 prof. Andrzej Wojciechowski
Instytut Mechaniki Precyzyjnej

    

Prelegent Forum

Agnieszka Zagrodzka
Dyrektor
Departament Ochrony Klimatu

    

 

powrót
do góry