Kronika spotkań

Aktualne problemy rozpoznania, poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Autor: JR
20-01-2014, 08:57
Pierwsze tegoroczne spotkanie Forum "Energia Efekt Środowisko", a w historii naszych spotkań - już szcześćdziesiąte piąte, odbyło się 16 stycznia. Zaprezentowano różne aspekty wydobycia gazu łupkowego - bieżącą wiedzę, zaawansowanie prac badawczych, perspektywy i założenia kampanie informacyjne.
 
Temat gazu łupkowego już po raz trzeci pojawił się na Forum EEŚ - dyskutowaliśmy już na ten temat w listopadzie i grudniu 2011 roku. Za każdym razem jednak inny był stan wiedzy, plany, punkty widzenia i oczywiście zaproszeni goście. Tym razem gościem honorowym był mianowany miesiąc temu Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska  Sławomir Brodziński.
 
W forum wzięło udział ponad 120 osób.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej wystąpieniami (prezentacje + zapis audio) i zdjęciami.
Gorąco namawiamy też Państwa do dyskusji na e-Forum.

 


65 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 16 stycznia 2014 roku

"Aktualne problemy rozpoznania, poszukiwania i wydobycia
gazu łupkowego w Polsce"

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Krystian SZCZEPAŃSKI
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

    

Małgorzata Turalska Ministerstwo Gospodarki 

 Sławomir BRODZIŃSKI
Główny Geolog Kraju,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

    

Wolfgang Templin Fundacja H. Bolla

 

 Rafał MILAND
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Ministerstwo Środowiska
"Gaz z łupków z perspektywy Ministerstwa Środowiska"
"Problemy w obszarze poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu z perspektywy Państwowej Służby Geologicznej"

   

Paweł Lachman PORT PC

 

 Prof. Marek JAROSIŃSKI
Państwowy Instytut Geologiczny / Państwowy Instytut Badawczy
"Problemy w obszarze poszukiwania niekonwencjonalnych
złóż gazu z perspektywy Państwowej Służby Geologicznej
"


   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Hubert KIERSNOWSKI
Państwowy Instytut Geologiczny / Państwowy Instytut Badawczy
"Problemy w obszarze poszukiwania niekonwencjonalnych
złóż gazu z perspektywy Państwowej Służby Geologicznej
"


   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

 Prof. Jerzy NAWROCKI
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
– Państwowego Instytutu Badawczego

    

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Krzysztof KRÓL
Zastępca Dyrektora Departamentu Górnictwa
Wyższy Urząd Góniczy


   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Michał KIEŁSZNIA
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Małgorzata KANTOR
Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
"Ocena zagrożeń dla środowiska w obszarze poszukiwania
i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
"

   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Aleksandra SKĄPSKA
Departament Inspekcji i Orzecznictwa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
"Poszukiwanie gazu łupkowego
z perspektywy Inspekcji Ochrony Środowiska
"

   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Jarosław KALINOWSKI
Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych
"Program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna oparta o model partycypacji społecznej
<Razem o łupkach>
"

   

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej  

 Anna PIASKOWSKA
Instytut Studiów Energetycznych
"Gaz z łupków – wpływ na środowisko,
zagrożenia czy korzyści dla człowieka?
"

   


powrót
do góry