Kronika spotkań

Krajowy plan mikroinstalacji OZE do 2020 roku

18-07-2013, 08:45

Prawie 120 osób uczestniczyło w 63 spotkaniu Forum „Energia – Efekt – Środowisko” na którym zostały zaprezentowane: "Założenia krajowej mapy drogowej dla rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku".

Projekt ten został opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO).Pomoc finansową dla realizacji projektu zapewniła Fundacja im. Heinricha Bölla.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Związku Banków Polskich i banków, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki, nauki i techniki, firm energetycznych, agencji poszanowania energii, firm konsultingowych.izb gospodarczych oraz przedsiębiorcy.

Licznie były reprezentowane środki społecznego komunikowania, w tym telewizje internetowe. Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski w kilkudziesięciu minutowej prezentacji (o tytule j.w.) przedstawił wyniki realizacji projektu.


W swojej wypowiedzi skoncentrował się na następujących zagadnieniach:

 • odbiorze społecznym mikroinstalacji,
 • otoczeniu prawnym i regulacyjnym,
 • prognozie tworzenia nowych miejsc pracy w związku rozwojem mikroinstalacji
 • udziału mikroinstalacji w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

  W dyskusji zabrali głos m.in.: Małgorzata Turalska (MG), Wolfgang Templin (Fundacja im. Heinricha Bölla),Paweł Lachman (PORT PC),Stanisław M. Pietruszko (PW), Andrzej Chwalczuk (Arconet), Krzysztof Zamożny (Selfa), Adam Pietruszko, Ryszard Wnuk (KAPE)


W wypowiedziach w dyskusji akcentowano m.in.: następujące zagadnienia:

 • duże zainteresowanie problematyką generacji rozproszonej
 • konieczność i celowość tworzenia i rozwoju rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
 • ustawa o odnawialnych źródłach energii kluczem dla rozwoju mikroinstalacji
 • program priorytetowy NFOŚiGW wspomoże świadomość prosumencką oraz rozwój mikrogeneracji

Niektórzy z dyskutantów ilustrowali swe poglądy prezentacjami:

 • Rozwój OZE (ciepło) do 2020 r. w Polsce (Paweł Lachman)
 • Mikrogeneracja dla makro korzyści (Stanisław M. Pietruszko)
 • Problem wyboru jako bariera rozwoju OZE (Andrzej Chwalczuk)
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne w praktyce (Krzysztof Zamożny)

  Dyskusja była ciekawa ; jej przebieg został w całości zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie.

Do dokumentacji 62 spotkania Forum dołączamy syntezę Krajowego Planu Rozwoju Odnawialnych źródeł energii do 2020 roku (opracowanie IEO i ZP FEO)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i prezentacjami, zapisem dyskusji i materiałami zdjęciowymi. Liczymy również na Państwa głosy na e-Forum.


63 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 11 lipca 2013 roku

"Krajowy plan mikroinstalacji OZE do 2020 roku"

Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej


   

 

Małgorzata Turalska Ministerstwo Gospodarki 

 

Małgorzata Turalska

Ministerstwo Gospodarki

  

 

Wolfgang Templin Fundacja H. Bolla

 

 

Wolfgang Templin

Fundacja H. Bolla


 

Paweł Lachman PORT PC

 

 

Paweł Lachman

PORT PC


 

Stanisław Pietruszko Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne
 


Stanisław Pietruszko

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne
  

Wojciech Stawiany NFOŚiGW Wojciech Stawiany

NFOŚiGW
  

 

Jan Rey

 

Jan Rey

  

Andrzej Chwalczuk Arconet

Andrzej Chwalczuk

Arconet
 

 Krzysztof Zamożny Selfa

Krzysztof Zamożny

Selfa
  


Pliki do pobrania

10dyskusja.wma
10dyskusja.wma - (11,16 MB) Dyskusja po wystąpieniach prelegentów
krajowy plan rozwoju mikroinstalacji-synteza.pdf
krajowy plan rozwoju mikroinstalacji-synteza.pdf - (8,14 MB) Krajowy Plan Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku
powrót
do góry