Kronika spotkań

Niskoemisyjna Polska 2050

09-07-2013, 15:19

Ponad 80 osób uczestniczyło w 62 spotkaniu  Forum „Energia – Efekt – Środowisko” na którym został zaprezentowany Raport projektu Niskoemisyjna Polska 2050 – Podróż do niskoemisyjnej przyszłości

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Związku Banków Polskich i banków, samorządów,wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  świata nauki i techniki, firm energetycznych, agencji poszanowania energii, firm konsultingowych.izb gospodarczych oraz przedsiębiorcy.
W spotkaniu uczestniczył Jerzy KWIECIŃSKI – b. Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz liczne grono przedstawicieli środków społecznego komunikowania,  a wśród nich Profesor Andrzej GĄSIEWICZ – nowy redaktor naczelny Przeglądu Geologicznego.
Wśród licznego grona pracowników NFOŚiGW – Małgorzata SKUCHA  – Prezes Zarządu Funduszu i Barbara KOSZUŁAP – Zastępca Prezesa Zarządu.

Uczestnicy spotkania na jego wstępie wysłuchali wystąpień Małgorzaty Skuchy (podkreśliła zainteresowanie Funduszu problemami zawartymi w raporcie; niektóre jego tezy zostaną wykorzystane w naszych pracach) i Profesora Krzysztofa Żmijewskiego (stwierdził, że już sam fakt powstania Raportu jest wartością samą w sobie).

Wprowadzenie stanowiła prezentacja:Niskoemisyjna Polska 2050” przedstawiona przez jednego z głównych twórców Raportu, Prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzeja Kassenberga.
(drugim głównym twórcą Raportu jest dr Maciej Bukowski Prezes Instytutu Badań Strukturalnych)
Projekt Niskoemisyjna Polska 2050 – Podróż do niskoemisyjnej przyszłości został sfinansowany przez Europejską Fundację Klimatyczną

Autor przedstawił prezentację Raportu poprzez porównanie działań zachowawczych i proponowanych w opracowaniu działań modernizacyjnych; pokazał też wariantowości Raportu.

W dyskusji zabrali głos m.in.: Bolesław Jankowski, Paulina Gadomska – Dzięcioł, Sławomir Krystek, Zbigniew Szpak, Maria Dreger, Krzysztof Zaręba, Ewaryst Hille, Arkadiusz Węglarz, Tomasz Siewierski, Olaf Kopczyński, Elżbieta J. Syrda, Jerzy Kwieciński

Kilku dyskutantów ilustrowało swe głosy prezentacjami:
 • Wybrane uwagi dotyczące oceny realizacji unijnej polityki klimatycznej i jej skutków dla Polski, UE i świata
  Bolesław Jankowski (Badania Systemowe Energsys Sp. z o.o)
 • Energooszczędność w moim domu – badanie opinii społecznej
  Paulina Gadomska-Dzięcioł (Effective Public Relations)

Dyskusja była ciekawa (miejscami burzliwa i  polemiczna) i wielowątkowa; jej przebieg został w całości zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie.
Do dokumentacji 62  spotkania Forum dołączamy materiały:
 
 • Pełny tekst Raportu „2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”
 • Streszczenie Raportu „2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości”
 • Opracowanie Polska 2050 – na węglowych rozstajach
 • Opracowanie Polska 2050 – między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacyjne Polski do 2050 roku
 • Opracowanie Polska 2050 – rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji
 • Opracowanie Polska 2050 – klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu
 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i prezentacjami, zapisem dyskusji i materiałami zdjęciowymi.
Liczymy również na Państwa głosy na  e – Forum.

 

62 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 4 lipca 2013 roku

"Niskoemisyjna Polska 2050"

 

 

 

Małgorzata Skucha

Prezes Zarządu
NFOŚIGW

    

 

 

 

Krzysztof Żmijewski

Politechnika Warszawska

  

 

 

 

Andrzej Kassenberg

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju


 

 

 

Bolesław Jankowski

Badania Systemowe Energsys Sp. z o.o.


 

 


 


Paulina Gadomska-Dzięcioł

Effective Public Relations
  

Głosy w dyskusji:
 

Materiały z 62 Forum

Pliki do pobrania

raport ibs i ine - niskoemisyjna polska 2050.pdf
raport ibs i ine - niskoemisyjna polska 2050.pdf - (7,8 MB) Pełny tekst Raportu 2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości
streszczenie raport.pdf
streszczenie raport.pdf - (640,82 KB) Streszczenie Raportu 2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości
1.polska 2050 na weglowych rozstajach.pdf
1.polska 2050 na weglowych rozstajach.pdf - (502,06 KB) Polska 2050 – na węglowych rozstajach
2. miedzy polnoca a poludniem.pdf
2. miedzy polnoca a poludniem.pdf - (1,4 MB) Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050
3. rola eko innowacji w niskoemisyjnej transformacji.pdf
3. rola eko innowacji w niskoemisyjnej transformacji.pdf - (1,23 MB) Rola (eko)innowacji w niskoemisyjnej transformacji
4. klimat dla innowacji innowacje dla klimatu.pdf
4. klimat dla innowacji innowacje dla klimatu.pdf - (1,67 MB) Klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu
6.62.pdf
6.62.pdf - (53,46 KB) Prezentacja: Maria Dreger Rockwool Polska Sp. z o.o.
powrót
do góry