Kronika spotkań

"Prosument" oraz "Plany gospodarki niskoemisyjnej"

27-06-2013, 12:42

W dniu 17 czerwca 2013 roku odbyliśmy 61 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”. Prawie 120 osób uczestniczyło w 61 spotkaniu Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, którego celem były konsultacje projektówprogramów priorytetowych NFOŚiGW:

 • Prosument - linia kredytowa na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych
 • Plany gospodarki niskoemisyjnej

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Związku Banków Polskich i banków, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, świata nauki, firm energetycznych, agencji poszanowania energii, firm konsultingowych.izb gospodarczych oraz przedsiębiorcy. W forum udział wzięli m.in. Profesor Maciej NOWICKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW, b. Minister Środowiska , Joanna MAĆKOWIAK – PANDERA b.Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Mieczysław GROSZEK – Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich oraz Roman GŁAZ – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska.

Przybyło liczne grono pracowników NFOŚiGW z p. Małgorzatą SKUCHĄ – Prezesem Zarządu Funduszu , Jackiem GDAŃSKIM – Zastępcą Prezesa Zarządu Funduszu oraz Ryszardem OCHWATEM – Dyrektorem Biura Funduszu
Uczestnicy spotkania na jego wstępie wysłuchali wystąpień wprowadzających Małgorzaty Skuchy i Mieczysława Groszka

Pierwszy blok tematyczny stanowiły: prezentacje i dyskusja nad projektem programu NFOŚiGW Prosument - linia kredytowa na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych

Wprowadzenie do dyskusji stanowiły dwie prezentacje:

 • Marii MILEWSKIEJ, Pawła BARTOSZEWSKIEGO (z Wydziału Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego w NFOŚiGW)
  Prosument - linia kredytowa na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych
 • Jarosława TWOROGA (z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji)
  Mikro-instalacje prosumenckie – podstawowa komórka energetyki obywatelskiej oraz fundament inteligentnych sieci energetycznych

W tej części spotkania głos w dyskusji zabrali m.in: Profesor Maciej Nowicki, dr Joanna Maćkowiak – Pandera, Tomasz Koprowiak, Stanisław Pietruszko, Zbigniew Szpak, Grzegorz Wiśniewski, Jan Rey, Wojciech Kułagowski i Andrzej Chwalczuk
(przebieg dyskusji został zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie)
Kilku dyskutantów ilustrowało swe głosy prezentacjami:

 • PV i sieci dystrybucyjne – Stanisław M. Pietruszko (Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne)
 • Uwagi i komentarze Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do PP PROSUMENT – Grzegorz Wiśniewski
  (Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej)
 • Opinia PTPiREE w ramach konsultacji społecznych koncepcji programu priorytetowego „PROSUMENT” – linii dofinansowania zwrotnego z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji proekologicznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
  (Wojciech Kułagowski PolskieTowarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej)
 • Rola pomiaru w ograniczeniu dotacji– Andrzej Chwalczuk (Arconet)

W trakcie dyskusji wniesiono szereg uwag (w większości konstruktywnych) i propozycji; na czoło wysunęły się następujące propozycje – uzupełnienie form dofinansowania o dotacje oraz wykreślenie z listy działań dofinansowywanych źródeł ciepła opalanych paliwem ciekłym i gazowym i dodanie do tej listy instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych (przedstawione propozycje będą przedmiotem dalszych prac grupy roboczej oraz organów)

Drugi blok tematyczny stanowiły: prezentacje i dyskusja nad projektem programu NFOŚiGW Plany gospodarki niskoemisyjnej

Wprowadzenie do dyskusji stanowiły dwie prezentacje:

 • Dominika PIÓRO (z Departamentu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW)
  Plany gospodarki niskoemisyjnej
 • Anny JASKUŁY (ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”) Plany gospodarki niskoemisyjnej w realizacji Porozumienia Burmistrzów - w świetle poradnika SEAP
  W drugiej części spotkania głos w dyskusji zabrali m.in: Mariusz Popiołek, Arkadiusz Wnuk, prof. Janina Kopietz – Unger, która w ramach dyskusji przedstawiła prezentację Energetyczny audyt miejski
  (Również przebieg tej dyskusji został zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie)

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami, zapisem dyskusji i materiałami zdjęciowymi
Liczymy również na Państwa głosy na e – Forum.

 

61 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 17 czerwca 2013 roku

I blok tematyczny: "Prosument - linia kredytowa na zakup i montaż mikroinstalacji"

 

 

 

Małgorzata Skucha

Prezes Zarządu
NFOŚIGW

    

 

 

 

Mieczysław Groszek

Zastępca Prezesa
Zarządu Związku Banków Polskich

  

 

 

 

Maria Milewska

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego
NFOŚiGW


 

 

 

Paweł Bartoszewski

Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego
NFOŚiGW


 

 


 


Jarosław Tworóg

Krajowa Izba Gospodarcza
Elektroniki i Telekomunikacji
  

 

Stanisław M. Pietruszko

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne
  

 

 

Grzegorz Wiśniewski

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
  

 

 

 

Wojciech Kułagowski

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
  

 

 

 

 

 

Andrzej Chwalczuk

Arconet
  

 

 


 

Głosy w dyskusji - I blok tematyczny:

 

 

61 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 17 czerwca 2013 roku

II blok tematyczny: "Plany gospodarki niskoemisyjnej"

 

 

 

Anna Jaskuła

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

  

 

 

 

Dominik Pióro

Departament Ochrony Klimatu
NFOŚiGW 

 

prof. Janina Kopietz – Unger

Uniwersytet Zielonogórski

 

Głosy w dyskusji - II blok tematyczny:

 

Pliki do pobrania

poradnik seap.pdf
poradnik seap.pdf - (2,67 MB) PORADNIK - Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) ?
powrót
do góry