Kronika spotkań

59 spotkanie Forum „Energia -Efekt- Środowisko" w Zabrzu

17-05-2013, 14:26
Prawie 80 osób zgromadziło 59 spotkanie Forum „ Energia – Efekt – Środowisko”; było to pierwsze wyjazdowe spotkanie (jakie okresowo NFOŚiGW zamierza organizować w regionach).

Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. inż. Marek Ściążko - Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – w którym 59 spotkanie Forum odbyło się.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się: Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, Barbara Koszułap– Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW,przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, świata nauki (m.in. Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN), izb gospodarczych (zarówno z Warszawy jak i ze Śląska), agencji energetycznych oraz przedsiębiorcy.
 
Spotkanie wypełniła następująca problematyka:
 • Konsultacja projektu programu priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł
  (Stanowiącego rozszerzenie programu Efektywne Wykorzystanie Energii o zagadnienia efektywnego wykorzystania zasobów i materiałów)
  ,
 • Energetyka zawodowa vs energetyka rozproszona,
 • Prezentacja i wizytacja Centrum Czystych Technologii Węglowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
 
Dyskusję konsultacyjną projektu programu priorytetowegoNFOŚiGW Czysty Przemysł  poprzedziła prezentacja p. Urszuli Zając ( p.o Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW ) pn.Konsultacja zmian dla
Programu PriorytetowegoNFOŚiGW „Czysty Przemysł”
W dyskusji (załączony plik audio) padło wiele ciekawych komentarzy i propozycji, które zostaną przez NFOŚiGW wykorzystane w dalszych pracach na programem. 
 
W drugim bloku tematycznym Energetyka zawodowa vs energetyka rozproszona przedstawiono następujące prezentacje:
 • Prezes Stanisław Tokarski (Tauron Wytwarzanie S.A)
  Energetyka systemowa konkurencyjna i dochodowa warunkiem rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej
 • Profesor Jan Popczyk (Politechnika Śląska)
  Energetyka zawodowa vs rozproszona   

Zarówno wykładowcy jak i dyskutanci określili, że jest możliwe i konieczne współdziałanie energetyki systemowej oraz generacji rozproszonej
 
Uczestnicy 59 spotkania Forum „ Energia – Efekt – Środowisko”zapoznali się z częścią technologiczną Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW), które w ramach projektu   zostało wybudowane w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. To unikalna infrastruktura badawcza (11 stanowisk badawczych nowej generacji), która została wybudowana przy wsparciu Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Proponujemy zapoznanie się budową i technologiami CCTW na dwóch załączonych prezentacjach.
Przed wizytowaniem CCTW uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego dwa dni wcześniej śp. Jerzego Jurczyka projektanta Centrum.

Niezwykle miłym akcentem 59 spotkania Forum „ Energia – Efekt – Środowisko” było wręczenie Nagrody „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego panu Mirosławowi Sekule –Marszałkowi województwa śląskiego.
W uzasadnieniu przyznania nagrody Kapituła podkreśliła, że autorytet Pana Marszałka oraz szeroki obszar działania przyczyniają się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy technologicznej, a przez to sprzyjają rozwojowi regionu śląskiego.

Marszałek Sekuła przed podjęciem działalności publicznej przepracował kilkanaście lat w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla.

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami.
 
Liczymy również na Państwa głosy na   e – Forum
 

59 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 6 maja 2013 roku

Prezentacje:

 

 


Urszula Zając

p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemysłowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW
Czysty Przemysł

 

 

 


Stanisław TOKARSKI

Prezes Zarządu Tauron Wytwarzanie S.A

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem
rozwoju OZE i energetyki rozproszonej

 

 


 


Jan Popczyk

Profesor Politechniki Śląskiej

Energetyka zawodowa vs rozproszona


 

Wręczenie Nagrody „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego panu Mirosławowi Sekule  - Marszałkowi województwa śląskiego

 


Wideo i fotografie: Michał Szwed (IChPW)

Pliki do pobrania

c c t w.pps
c c t w.pps - (3,61 MB) Centrum Czystych Technologii Węglowych część technologiczna w Zabrzu
cctw historia budowy.pps
cctw historia budowy.pps - (13,93 MB) Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu - historia budowy
powrót
do góry