Kronika spotkań

Plany energetyczne – ich przygotowanie i realizacja

19-04-2013, 15:35
Tematem spotkania ( w którym wzięło udział około 70 osób) było Przygotowywanie i realizacja planów energetycznych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW Profesor Józef Kozioł, członkowie Zarządu NFOŚiGW, przedstawiciele: samorządów, agencji energetycznych oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.
 
W wypowiedzi wstępnej Pani dr Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, która przejęła nadzór na projektem Forum „ Energia – Efekt – Środowisko”, podkreśliła rolę Forum i stwierdziła, że Zarząd NFOŚiGW będzie uważnie wsłuchiwał płynące ze spotkań wnioski i postulaty merytoryczne i organizacyjne.
 
Dyskusję poprzedziły prezentacje o charakterze teoretycznym (przedstawiane przez firmy konsultingowe) i praktycznym (prezentowane przez przedstawicieli samorządów:
 
  • Praktyka przygotowywania planów energetycznych w Polsce, którą przedstawił pan Szymon LISZKA – Prezes Zarządu Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic
  • Optymalne planowanie energetyczne – geneza, model, narzędzia, którą przedstawili specjaliści Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A z Warszawy Ewa WINKOWSKA, Arkadiusz WĘGLARZ  
  • Propozycja Krajowego Systemu Zarządzania Energią, którą przedstawił pan Marek ZABOROWSKI – WiceprezesZarządu Stowarzyszenia Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa
  • Zrównoważone zarządzanie energią – doświadczenia Bielska Białej, którą przedstawił pan Piotr SOŁTYSEK– Pełnomocnik Prezydenta Bielska Białej  ds. Zarządzania Energią
  • Praktyczne aspekty zarządzania energią i korzyści, którą przedstawił pan Czesław PIECHOCIŃSKI  z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy 

Uczestnikom   spotkania udostępniono publikację Instytutu Ekonomiki Środowiska Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2012- Budynki

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami i załączoną publikacją oraz wysłuchania dyskusji, w której najwięcej emocji wzbudził (jako przedwczesny i trudny do realizacji) proponowany system zarządzania energią)

Liczymy również na Państwa głosy na e-Forum

 

58 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 14 marca 2013 roku

 

 

 

Barbara Koszułap

Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW.

  


 

 

Zbigniew Szpak

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

  


 

 

Szymon Liszka

Prezes Zarządu Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic

  


 

Ewa Winkowska

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

 


 

Arkadiusz Węglarz

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 


 

Marek Zaborowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa

 


 

Piotr Sołtysek

Pełnomocnik Prezydenta Bielska Białej  ds. Zarządzania Energią

 


 

Czesław Piechociński 

Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy

 

Pliki do pobrania

dyskusja1.wma
dyskusja1.wma - (2,01 MB)
dyskusja2.wma
dyskusja2.wma - (4,74 MB)
powrót
do góry