Kronika spotkań

GEKON robi postępy

Autor: WS
25-07-2012, 15:30

XLII spotkanie Forum  „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbyło się 20 lipca 2012 roku poświęciliśmy konsultacji nowego programu „GEKON – Generator  koncepcji ekologicznych” -wspólnego przedsięwzięcia NFOŚiGW/NCBiR.

Punktem wyjścia dla dla wielowątkowej dyskusji  były  prezentacje przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiające dotychczas zrealizowane prace nad przygotowaniem programu GEKON, w tym przebieg i efekty konsultacji: 

 1. Program GEKON (spojrzenie NFOŚiGW ) przedstawił Włodzimierz Hrymniak, nadzorujący projekt ze strony NFOŚiGW, członek wspólnego komitetu sterującego NCBiR/NFOŚiGW.
 2. Program GEKON (spojrzenie NCBIR) zaprezentował Profesor Lech Czarnecki – wiceprzewodniczący Rady NCBiR, przewodniczący wspólnego komitetu sterującego NCBiR/NFOŚiGW.
 3. Program GEKON  (podsumowanie konsultacji) omówił Bartosz Jakubowski – Dyrektor Departamentu Komunikacji w NFOŚiGW, członek Komitetu Sterującego w NFOŚiGW.
 4. Program GEKON  (podstawowe założenia; badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych) – przedstawiła Agnieszka Karwat, kierownik projektu GEKON w NFOŚiGW.

W trakcie ponad godzinnej dyskusji skoncentrowano się na obszarach badawczych Programu GEKON (dotychczas są to: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego, efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł oraz nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów; nie jest to jeszcze obszar zamknięty), procedurze aplikacji wniosków do Programu oraz organizacji i wewnętrznej koordynacji  przyszłych beneficjentów (zespołów badawczo – wdrożeniowych)

Przedstawiciel Veolia Water Małgorzata Chodur w swojej (ilustrowanej slajdami (w załączeniu)  wypowiedzi przedstawiła sugestie modyfikacji Programu GEKON – większość jej propozycji okazała się nieaktualna, gdyż autorzy Programu już je wprowadzili. Ilustrowane slajdami (w załączeniu) były też wypowiedzi przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego – pp. Daniela Borsuckiego oraz Grzegorza Plonki, którzy pokazali nowe technologie pozyskiwania zasobów i energii w górnictwie.

Z bogatej dyskusji (w załączonych plikach audio) przytoczmy dwie wypowiedzi:

 • Aleksander  Sobolewski (Z-ca Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla d.s. Badań i Rozwoju) przedstawił kilka tez do rozpatrzenia i dyskusji  przez zespoły przygotowujące  Program GEKON. Stwierdził on m.in.:
  • Innowacje będą rozwijane wtedy kiedy organizacyjnie i finansowo za prace będą odpowiadać przedsiębiorcy.
  • Nie wszystko może być priorytetem; należy sprecyzować co jest najważniejszym problemem dla ekologii w Polsce.
  • Należy strzec się za powtórnym lub kilka krotnym kierowaniem środków finansowych na te same zadania tym samym osobom lub zespołom.
  • Dużym problemem jest zachowanie równowagi (proporcji) pomiędzy dużymi, a małymi beneficjentami.
  • Nie można unikać tematów trudnych – dla rozwoju innowacji w Polsce są konieczne zmiany w prawie.
  • Przy budowie Programu  jest konieczna właściwa ochrona własności intelektualnej.
 • Jerzy Kwieciński (Prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, b. wiceminister  rozwoju regionalnego) podkreślił w swoim wystąpieniu następujące elementy:
  • Profesjonalne podejście do przygotowania Programu GEKON.
  • Przygotowania charakteryzuje dogłębna dyskusja z potencjalnymi beneficjentami
  • Pierwsze branżowe (technologie proekologiczne, energooszczędność, innowacyjność) do programu B+R+W
  • Obszar ekoinnowacyjności  jest w nowej europejskiej  perspektywie planistycznej silnie akcentowany finansowo. Program GEKON  stanowi dobry pilotaż przed wejściem w nową perspektywę finansową.
  • Rozsądna priorytetyzacja Programu jest konieczna.

W naszym spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób, oprócz stałych uczestników spotkań Forum były to osoby – przedstawiciele przedsiębiorców, instytucji, uczelni i instytutów naukowo – badawczych, szczególnie tych którzy zostali przez NFOŚiGW zaproszeni do konsultacji   powyższego przedsięwzięcia.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem XLII spotkania Forum Energia – Efekt – Środowisko – z prezentacjami  i dyskusją. Prosimy też napisać do nas na e-forum.
 

XLII spotkanie Forum "Energia - Efekt - Środowisko"

NFOŚiGW, 20 lipca 2012 roku 

 

 

 

 

 

 Włodzimierz Hrymniak

NFOŚiGW

 

 

 


 

 

prof. Lech Czarnecki

NCBiR

 

 

 

 

  

 

Bartosz Jakubowski

NFOŚIGW

 

 

 

 


 

Agnieszka Karwat

NFOŚiGW

 

 

 


 

 

 

Małgorzata Chodur

Veolia Water Systems

 

 

 


 

 

 

Daniel Borsucki

Katowicki Holding Węglowy

 

 

 

 

 

 

dr Grzegorz Plonka

Katowicki Holding Węglowy

 

 

Pliki do pobrania

dyskusja cz 1.wma
dyskusja cz 1.wma - (10 MB)
dyskusja cz 2.wma
dyskusja cz 2.wma - (12,08 MB)
dyskusja cz 3.wma
dyskusja cz 3.wma - (15,39 MB)
powrót
do góry